Az okirat alapú domain igénylés lényege, hogy az igénylés és a fontosabb módosítások (pl. névváltozás, átruházás, regisztrátor váltás) csak valamilyen okirat alapján történhetnek még akkor is, ha ez az okirat elektronikusan jön létre, és a felek csak elektronikusan kommunikálnak egymással.

A 2020 július 1. előtt regisztrált domainek mind okirat alapon nyilvántartottak.


Hogyan történik az okirat alapú domain igénylés?

A domain regisztrálásának folyamatáról itt írtunk részletesen, de ebben a cikkben is összefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat.


Az igénylőnek a domain regisztrálására és fenntartására szerződést szükséges kötnie egy regisztrátorral. A szerződéskötés módja regisztrátoronként eltérhet.

A szerződéskötés történhet:

  • távolról, online módon, melynek során létrejön egy elektronikus igénylőlap, vagy
  • hagyományos, papír alapon, melynek során létrejön a gyakran Igénylőlapnak mondott szerződés.

Az igénylő a valóságnak megfelelőn kell megadnia a regisztrátornak bizonyos adatait (lásd Domainregisztrációs Szabályzat 1.2.2.1 pontját, de a szerződés miatt a regisztrátorok további adatokat kérhetnek) attól függően, hogy természetes-, vagy jogi személy igénylőről van szó. Aki nem a valóságnak megfelelő adatokat ad meg, annak a domain regisztrálásának a folyamata elakadhat, vagy azt kockáztatja, hogy az esetleg megszerzett domaint később elveszíti.
Az igénylőlapot a regisztrátor a nyilvántartásba továbbítja.

Elektronikus úton kötött szerződés esetén a szerződéskötés (és gyakran a fizetés) után egy értesítés érkezik, melyben bizonyos nyilatkozatok elfogadására kérik. A nyilatkozatokat egy weboldalon fogadhatja el az igénylő. Papíros szerződéskötésnél ezeket a nyilatkozatokat papíron már szerződéskötéskor elfogadja az igénylő.

Ezután a domain általában egy napon belül – mialatt a Nyilvántartó ellenőrzi az igénylő és igénylés Szabályzatnak való megfelelőségét – kerül regisztrálásra, és az igénylő feltételes használatába kerül, melyről az igénylő a regisztrátortól értesül. Amennyiben 8 napon belül nem érkezik panasz a bejegyzéssel kapcsolatban, akkor a delegálás véglegessé válik.


A domain regisztrálásának folyamatáról itt írtunk részletesen.

Hogyan módosíthatók a nyilvántartott adatok az okirat alapján nyilvántartott domainek esetén?

Az adatok módosítását a domain használó a regisztrátoránál kezdeményezi. A regisztrátorok különböző módokat tesznek lehetővé az adatváltozás bejelentésére, pl. ügyfél portál, online ügyfélszolgálati felület, személyes ügyfélszolgálat, és hasonlókat.

A legfontosabb adatok megváltoztatását a domain-használó okirattal kell igazolnia, ezeket érdemes megküldeni (lehetőleg elektronikus módon) a regisztrátornak:

  • természetes személy esetén: név, igazolvány szám, adminisztratív kapcsolattartó
  • jogi személy vagy egyéni vállalkozó esetén: név, adószám

A név több okból változhat (pl. a használó személyének változása átruházás, jogutódlás, vagy öröklés miatt, vagy egyszerű névváltozás is lehet). Az átruházást röviden lentebb is összefoglaljuk, de a névváltozásokkal kapcsolatos részletes tudnivalókat itt írjuk le.


Okirat lehet pl. az Igénylőlap, cégbírósági végzés, hagyatéki végzés stb. Céges okiratot cégszerűen aláírva, magánokiratot teljesba foglaltan szükséges megadni. Ezt az okiratot a domain használó eljuttatja (jellemzően elektronikus módon) a regisztrátornak, a regisztrátor pedig továbbítja azt a Nyilvántartásba.


A fentieken kívül, bizonyos adatokat “egyszerű” módon, külön jóváhagyó eljárások nélkül lehet módosíttatni a nyilvántartásban. Ezeket az adatokat a regisztrátor a hozzá történő bejelentés után módosítja a nyilvántartásban:

  • névszerver,
  • postacím,
  • email cím,
  • telefonszám,
  • adminisztratív kontakt email címe

Domain átruházása okirat alapon nyilvántartott domainek esetében


Ha az okirat alapon nyilvántartott domain (a 2020 július 1. előtt regisztrált domainek mind okirat alapján nyilvántartottak) használója a domaint másik személyre szeretné átruházni, akkor az új használónak a domainre új fenntartási szerződést kell kötnie egy általa kiválasztott regisztrátorral (nem kötelezően a domain aktuális regisztrátorával). Az új igénylő a domaint igényelheti okirat, vagy megerősítő eljárás alapon is. Szükséges, hogy az új igénylő a regisztrátornak a domain átruházására vonatkozó nyilatkozatot is megküldje. Céges okiratot cégszerűen aláírva, magánokiratot teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan szükséges megadni.


A regisztrátor beküldi az igénylést a nyilvántartásba és amennyiben az megfelel a Domainregisztrációs Szabályzat feltételeinek, akkor a Nyilvántartó bejegyzi az új domain használót. Amennyiben az új használó megerősítő eljárással igényelte a domaint, akkor a Nyilvántartó lefolytatja vele a megerősítő eljárást.

A domain-használó neve megváltozásával kapcsolatos részletesebb cikkünket lásd itt.

Regisztrátor váltás okirat alapon nyilvántartott domainek esetében


Ha regisztrátort szeretne váltani, akkor a választott új regisztrátorral a domainre új fenntartási szerződést kell kötnie. A regisztrátor az igényt a megkötött szerződéssel beküldi a nyilvántartásba, ahol a Nyilvántartó bejegyzi a regisztrátor váltást.

A korábbi regisztrátorral a szerződés automatikusan megszűnik.

Egy okirat alapján nyilvántartott domain használója az új regisztrátornál megerősítő eljárás alapján is igényelheti a domaint, azaz nemcsak regisztrátort vált, hanem a domain nyilvántartását áttéríti okirat alapúról megerősítő eljárás alapúra. Ebben az esetben a regisztrátorral való szerződéskötéssel párhuzamosan a lentebb leírt áttérési folyamat is meg kell történjék, és közben a Nyilvántartó a használóval lefolytatja a megerősítő eljárást.

Áttérés okirat alapú nyilvántartásról megerősítő eljárás alapján történő nyilvántartásra

Egy okirat alapján nyilvántartott domaint a domain-használója áttéríthet megerősítő eljárás alapján nyilvántartottra. Ebben az esetben a domain-használó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglaltan (ideértve az elektronikus úton hitelesített okiratot is) kell nyilatkozzék az áttérésről, és egyidejűleg megadja az ellenőrző faktor(ok) adatait. A nyilatkozatot a domain-használó a regisztrátornak kell megküldenie, a regisztrátor azt továbbítja a nyilvántartásba. Ezután a Nyilvántartó a használóval lefolytatja a megerősítő eljárást.


Kapcsolódó cikkek: